poehler_logo_mobil
IMG_4818

Læsevejlederne i Rudersdal er blevet tildelt

Årets Læseinitiativpris 2019

Hvert år uddeler Landsforeningen af Læsepædagoger Årets Læseinitiativpris til "... personer, som har iværksat et initiativ, der medvirker til at styrke læsefærdigheder, læseglæde eller øget viden om læsning"

Og det må man i den grad sige, at læsevejlederne i Rudersdal har gjort. Det hele startede med en meget inspirerende studietur til London i 2015, hvilket i kombination med lydhøre skoleledelser og stærkt engagerede læsevejledere, kan føre til at en hel kommune har udviklet en hel ny læsekultur, hvor eleverne lærer at læse i mindre niveaudelte grupper.

Guided Reading er ikke et læseprojekt, der sættes i gang nogle uger om året, men en særlig tilgang til læseundervisningen, og det er Ikke kun på de fire læsevejlederes skoler -men også på resten af kommunens skoler og nu også på en lang række skoler rundt i hele landet.

Kæmpestort til lykke med prisen. I har i den grad fortjent den!
Elementer i en GR-session _LP1_2019

En koordinator på hver skole

På alle Rudersdal Kommunes skoler er der en koordinator, der står i spidsen for at støtte lærerne i den nye måde at arbejde med læseundervisning på. Koordinatoren har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre skolens Guided Reading-undervisning. Det betyder, at koordinatorens rolle er at sammensætte nye homogene Guided Reading-grupper, at finde
passende bøger til grupperne og at holde materialesamlingen ved lige og opdateret. Dette gøres hver uge i fællesskab med skolens øvrige Guided Readingteams.
Derudover er det koordinatorens rolle at afholde et kort ugentligt møde med Guided Readingteamet, hvor der diskuteres forskellige læsedidaktiske eller læsepædagogiske temaer. Dette styrker undervisernes fælles kompetenceudvikling og det fælles læringssprog.

Citat fra Lisbeth Skov Thorsen og Pernille Terkelsen: Guided Reading - differentieret læseundervisning for alle, Læsepædagogen nr. 1/2019
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet