poehler_logo_mobil
Jørgen Frost
Mærk sproget

Mærk sproget : skriv og læs!

Forfatter: Jørgen Frost (f. 1944)

Materialevurdering

Kort om bogen

Allerede i børnehaven er de fleste børn klar til at begynde at lære at læse og skrive. Denne bog fortæller, hvorledes pædagoger, lærere og forældre sammen kan arbejde med børns literacy med udgangspunkt i barnet og leg med sprog.

Beskrivelse

Jørg en Frost har gennem mange år forsket i literacy, sprog, læsning og skrivning . I denne udgivelse forklarer han, hvorledes man i dagtilbud og indskolingen kan skabe en sprogkultur, hvor børnene i samarbejde med pædagoger og lærere kan udforske og lege med sprog og literacy, for på d en baggrund at kunne begynde at knække læsekoden, samt blive bevidste om opbygningen af det skrevne sprog.

Vurdering

Jørg en Frost er et af de helt store navne i den pæd agog iske verden, når det gælder literacy og sproglig opmærksomhed. Denne bog lever fuldt ud op til hans tidligere udgivelser. Velstruktureret , velskrevet og yderst inspirerende. Med denne bog i hånden er man godt klædt på til at kunne understøtte og udvikle børns literacykompete ncer.

Andre bøger om samme emne

Vil man læse mere om leg med literacy og begyndende skriftsprog med de 5-8-årige, kan titlerne At læse og skrive i børnehaven, Sproghistorier og Skrivelyst i børnehaven anbefales.

Til bibliotekaren

Bogen anbefales varmt og bredt til de pædagogiske uddannelsers samlinger, lærerbiblioteker samt folkebiblioteker.

Materialet er vurderet af Henrik Munch Jørgensen

Papir- eller E-bog?

Hæftet bog, 192 sider: 300,- kr.
E-bog: 250,- kr.
Priserne er inkl. moms .

Grib chancen: Mærk sproget – skriv og læs med de 5-8-årige.
Det er en gave, de tager med sig resten af livet!
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet