poehler_logo_mobil
Jørgen Frost
Mærk sproget

Et livs læseforskning opsummeret

Bogen er uomtvisteligt en gave fra forfatteren til os, der arbejder for at forbedre læse- og skriveundervisningen for de fem-otteårige.

Uddrag af anmeldelsen:

"Mærk sproget - skriv og læs!" er en sammenskrivning af mange års forskningsarbejde, skrevet til alle, der vil forstå og aktivt medvirke til fem-otteårige børns læring, når det drejer sig om at kunne skrive og læse. Den handler derfor også om udviklingen af børns sprog.
I første del af bogen analyseres, hvordan børn lærer at skrive, og hvordan vi underviser og giver færdighederne videre til næste generation. Forskningen viser, at skriftsproget starter i talesproget, derefter kommer betydningen af bogstaver, altså hvordan noget kan skrives.

Det er ikke valg af materialer, som er vigtigst. Det er tilrettelæggelsen af en frugtbar sprogkultur i trygge rammer, som gør forskellen på graden af succes i udviklingen af skrive- og læsefærdigheder. Undersøgelserne viser således, at børn fra hjem med "literacyaktiviteter" som højtlæsning og legeskrivning profiterer af dem. Disse børn vil tidligere end andre udvikle et skriftsprog.

Skriftsproget er en kode, som nogle børn forholdsvis let knækker, mens andre børn har vanskeligheder med at begribe den. ... Ved tidlig aktivitet viser det sig, at man således kan forebygge dysleksi hos børn, der er disponerede for dette problem, således at de får en normal skriftsprogsudvikling. Det er nyt for mig.

Fonemanalyser giver indgangen til at forstå, hvordan bogstaverne kan blive funktionelle og indgå i læse- og staveprocesser, og fonembevidsthed er centralt i den første læse- og skriveudvikling. ... Bogen uddyber, hvordan man kan arbejde med sproglege i børnehaveklassen nærmest trin for trin. Vi ser, hvordan barnet udvikler fonembevidsthed gennem logografisk strategi, derfra en fonologisk strategi og videre til ortografisk strategi.

Bogen fortsætter med at videregive gode erfaringer om forskellige måder at undervise på i læsning. Der formidles viden om elevens læseforståelse og om den særligt tilrettelagte undervisning og støtte, noget om vigtigheden af lærerens faglige overblik og et skema til brug for egne undersøgelser og observationer.

Den sidste del i bogen omhandler vigtigheden af god evaluering. ... Skolerne forholder sig ikke i tilstrækkelig grad til, at resultaterne i sig selv ikke umiddelbart siger noget om årsagen til det opnåede resultat. Evalueringsbegrebet bliver grundigt analyseret.

Jørgen Frost har med sin forskning underbygget og udviklet vigtig viden, som vi skal bruge til at forbedre vores måde at være sammen med og undervise vores børn på. ... Besvarelsen af spørgsmålet: Hvad kommer først: kommunikation og fonembevidsthed eller bogstaver? indebærer muligvis en omorganisering af vores undervisning.

Bogen kan med al sin videnskabelighed godt være lidt tung. Det er ikke en læselet udgave, vi har fået stillet til rådighed. Det er værkets begrænsning. Men der er rigtig meget ny viden, en bedre forståelse og brugbare erfaringer at hente.

Papir- eller E-bog?

Hæftet bog, 192 sider: 300,- kr.
E-bog: 250,- kr.
Priserne er inkl. moms .

Grib chancen: Mærk sproget – skriv og læs med de 5-8-årige.
Det er en gave, de tager med sig resten af livet!
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet