poehler_logo_mobil
Joergen-Frost-Nyhedsbrev
Lis Pøhler

Studiehæfter til Mærk sproget


Vi havde sådan glædet os til at præsentere Mærk sproget – skriv og læs! på Læringsfestival, Skolemesse, kurser og konferencer rundt om i landet. Men det har jo ikke rigtig været muligt.

Under normale omstændigheder ville du også have haft mulighed for at diskutere bogens indhold på dit studie og med dine kolleger. Nu er vi alle henvist til onlinemøder og selvstudier.

Vi har derfor opfundet en ny genre: Studiehæftet.

Studiehæfterne (der kommer 5 i alt) lægger sig tæt op ad bogen og forudsætter, at bogen er læst. Det indeholder noget af det, vi ville have fortalt, hvis vi havde mødt dig, og det indeholder nogle af de opgaver, vi ville have indarbejdet i heldagskurser med udgangspunkt i bogen.

Vores intentioner med hæfterne er således både at udbygge og underbygge bogens pointer og rejse nogle af de reflekterende spørgsmål, som vi forestiller os ville være dukket op i en reel dialog, hvis vi kunne mødes face to face.
Mærk sproget

Vil du dele dine refleksioner med os?

Studiehæfterne er både tænkt som en håndsrækning til dig, der vil forsøge at omsætte teorien til din daglige pædagogiske praksis, og til dig, der vil inddrage bogen i dit studieprojekt, hvadenten du er ved at uddanne dig til pædagog, lærer eller læsevejleder.

Ingen af os har prøvet dette format før. Vi har heller ikke erfaringer med en verdensomspændende pandemi og nedlukning af samfundet. Vi har derfor grebet chancen og efter bedste evne forsøgt at udvikle disse studiehæfter. Vi er meget spændte på, hvad du tænker om formatet.

Vi har planlagt i alt 5 studiehæfter, som du frit kan downloade, efterhånden som de bliver færdige i løbet af foråret 2021.

Hvis du har tid og lyst, må du meget gerne dele nogle af dine refleksioner både om form og indhold med os.

Mange venlige hilsner

Jørgen Frost (jorgen.frost@uv.uio.no) og Lis Pøhler (kontakt@poehler.dk)

Studiehæfte 1: Literacy før skolestart

I hæftet præsenteres dels en helt uformel model, som kan hjælpe dig til at få overblik over det enkelte barns undervisningsbehov i forhold til udvikling af skrive- og læsefærdigheder i dagtilbud og børnehaveklasse.

I tillæg til modellen beskriver vi også fem centrale udviklingsområder, som ikke direkte refererer til faglige kundskaber, men som ligger under eller bag det enkelte barns betingelser for generelt at kunne udvikle sig. I hæftet indgår endvidere et iagttagelsesskema, som du frit kan bruge.
Forside_Maerk_sproget_Studiehaefte_1
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet