poehler_logo_mobil
pandaLytteskriver_kategori
pandatraener

Panda Lytteskriver - og hjælpeprogrammet Panda Træner

Panda Lytteskriver er et læringsprogram, som bygger på metoden Lytteskrivning. Målet er at øge elevernes viden om bogstaverne, deres betingede udtaler og stavemønstre. Panda Lytteskriver er udviklet med henblik på brug i indskolingen i og i almen-undervisningen, men har også vist sig anvendelig på mellemtrinnet for elever i læse- og skrivevanskeligheder.

Panda Lytteskriver kan således bruges i alle skrivesituationer. Lige fra elevernes første børnestavning og opdagende skrivning til eleverne bliver sikre stavere.

Panda Træner er et hjælpeprogram, som kan tilgås via appen Panda Lytteskriver. Her kan eleverne arbejde systematisk med bogstaver, bogstavlyde, syntese og stavetræning. Panda Træner evaluerer elevens kompetencer og angiver, hvordan Panda Lytteskriver indstilles bedst muligt til den enkelte elev.

Panda Lytteskriver kan anvendes på alle devices, mens Panda Træner kun kan anvendes på tablet og telefoner.

Panda Lytteskriver giver løbende lydstøtte, mens eleven skriver.

Panda Lytteskriver kan indstilles til lydstøtte på 4 niveauer:

egern
Eleven får auditiv feedback i form af bogstavets navn. Med lydoptageren kan eleven fastholde sin tekst ved at indtale det, han/hun har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.
delfin
Eleven får auditiv feedback i form af bogstavets standardlyd. Når Lytteskriver bruges på computer, kan eleven med lydoptageren fastholde sin tekst ved at indtale det, han/hun har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.
giraf
Eleven får auditiv feedback i form af bogstavets standardlyd og kan høre hele ordet oplæst ved at dobbeltklikke på ordet.
panda
Eleven får auditiv feedback på bogstavernes betingede udtaler. Ordet oplæses løbende, mens der skrives. Enkeltord oplæses ved dobbeltklik både på ord og sætninger. I Google Docs versionen er Lytteskriver desuden udstyret med en ”tale til tekst” funktion: Hvis eleven har brug for hjælp til stavningen, kan ordet indtales til computerens interne mikrofon - hvorefter det bliver skrevet.

Introduktionspriser gælder t.o.m. 1. november

Alle priser er inkl.moms. Licenserne er gældende for 1 år.
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet