poehler_logo_mobil
Læringshjul
Læringshjulet illustrerer, hvordan undervisningen skal hele tiden have fokus på dels at konsolidere det, som eleven allerede har lært, dels at skabe grobund for ny læring

Studiehæfte 3: Hjælp eleven på vej

I dette hæfte sætter vi fokus på nogle af de strategier, du skal bringe i spil, når du skal hjælpe eleven på vej.

Vi giver eksempler på, hvilke tegn du skal holde øje med for tidligt at spotte børn i dagtilbuddet, som ikke lykkes med (dele af) sprogudviklingen.

Vi giver også eksempler på usikkerhedstegn i 0. og 1. klasse - og vi giver konkrete forslag til, hvordan du kan understøttes elevernes arbejde med bogstaver, skrivning og læsning.

Dygtige elever er oftest de elever, som har de mest effektive strategier. De har forstået, hvordan de skal gøre og konkret oplevet, at det, de gør, fungerer.

Studiehæfte_4_Forside

Studiehæfter til Mærk sproget


Vi havde sådan glædet os til at præsentere Mærk sproget – skriv og læs! på Læringsfestival, Skolemesse, kurser og konferencer rundt om i landet. Men det har jo ikke rigtig været muligt.

Under normale omstændigheder ville du også have haft mulighed for at diskutere bogens indhold på dit studie og med dine kolleger. Nu er vi alle henvist til onlinemøder og selvstudier.

Vi har derfor opfundet en ny genre: Studiehæftet.

Studiehæfterne (der kommer 5 i alt) lægger sig tæt op ad bogen og forudsætter, at bogen er læst. Det indeholder noget af det, vi ville have fortalt, hvis vi havde mødt dig, og det indeholder nogle af de opgaver, vi ville have indarbejdet i heldagskurser med udgangspunkt i bogen.

Vores intentioner med hæfterne er således både at udbygge og underbygge bogens pointer og rejse nogle af de reflekterende spørgsmål, som vi forestiller os ville være dukket op i en reel dialog, hvis vi kunne mødes face to face.
Forsider_Maerk_sproget_Studiehaefter2

Vil du dele dine refleksioner med os?

Studiehæfterne er både tænkt som en håndsrækning til dig, der vil forsøge at omsætte teorien til din daglige pædagogiske praksis, og til dig, der vil inddrage bogen i dit studieprojekt, hvadenten du er ved at uddanne dig til pædagog, lærer eller læsevejleder.

Ingen af os har prøvet dette format før. Vi har heller ikke erfaringer med en verdensomspændende pandemi og nedlukning af samfundet. Vi har derfor grebet chancen og efter bedste evne forsøgt at udvikle disse studiehæfter. Vi er meget spændte på, hvad du tænker om formatet.

Vi har planlagt i alt 5 studiehæfter, som du frit kan downloade, efterhånden som de bliver færdige i løbet af foråret 2021.

Hvis du har tid og lyst, må du meget gerne dele nogle af dine refleksioner både om form og indhold med os.

Mange venlige hilsner

Jørgen Frost (jorgen.frost@uv.uio.no) og Lis Pøhler (kontakt@poehler.dk)
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet