poehler_logo_mobil

Uddrag fra DBC's vurderinger

Hvem scorer? forside
En spændende lille sports-fagbog, der handler om at score point eller mål.
Bogens dobbeltopslag består af et farvefoto på den ene side og en 1-3 linjers tekst på den anden side. Man kan på billederne se, at det er basketballspillere, der agerer, men teksten kunne lige så godt handle om en hvilken som helst anden boldspils-sportsgren, hvor det handler om at score point eller mål. ...
Det er en "sjov" ide, at bogen forholder sig til noget man gør i boldspils-verdenen, at score, i stedet for som det oftest er, at beskrive en eller anden sportsgren.

På bogomslagets inderside er der en rigtig god læsepædagogisk vejledning, der bl.a. informerer om sproglig- og fonologisk opmærksomhed, fx at bogen fokuserer på ordenes begyndelseslyde. Bogen er meget læsevenlig, fx er typografi og layout meget velvalgt.
Dyrenes haler
Boliger forside
Dyrenes haler handler om dyrs forskellige former for haler, og hvilke funktioner de har. Bogen viser med fotografier dyr med meget lange haler, giftige haler, stærke haler, tykke haler og flade haler. Teksten beskriver, hvilken funktion halen har for de viste dyr.

Boliger handler om forskellige former for beboelser, og hvad de er konstrueret af. Fotografierne viser huse på jord, på vand, på hjul og på pæle. Læseren bliver i denne bog spurgt, hvad boligerne på opslaget har til fælles.

Vejledning til læsningen kan ses på forlagets hjemmeside. Bøgerne indgår i serien "Solstråle bøger", som er skrevet efter principperne for Guided Reading og inddelt i 6 niveauer. Bøgerne hører til trin 6 og har lix 6 / lettal 10-12.

Læsesynet er helhedsorienteret og fordrer, at en voksen læser med barnet. Der er ved bøgernes kolofon en kort vejledning i, hvordan man skal læse bogen op. Man opbygger forforståelse for indholdet, samtaler om billeder, og barnet læser ordbilleder, da teksten ikke er lydret. Bøgerne har fokus på fonologisk og sproglig opmærksomhed.
Elias og Alma bygger en drage forside
Oscar skal sove hos Felix forside
Karl og Oliver forside
Bøgerne bygger på ideen om balanceret læsning og balanceret læseundervisning. På trin fem kan børnelæseren så småt benytte sig af lydstrategier. Alle bøger er gennemillustrerede, og illustrationerne støtter op om læsningen. ... På bagsiden er der små opgaver fx billeder, der skal sættes i rigtig rækkefølge, at historien skal genfortælles ud fra billeder eller en instruktion til at bygge sin egen drage. ... Den meget udførlige vejledning i begyndelsen af bogen kan især give ideer til den voksne medlæser, der ikke til daglig beskæftiger sig med læseundervisning.

SOLSTRÅLEBØGERNE

Normalpris: 75 kr. inkl. moms pr. bog

SPAR 20 %

Ved køb 8 bøger med samme titel eller 8 bøger på samme trin

i alt 480 kr. inkl. moms


Læseguider og aktivitetsark til fri download til alle bøger

Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet