poehler_logo_mobil
Plakat
Mærk sproget-planchen indgår i Studiehæfte 2.Planchen understøtter børnenes vej ind i lydanalysen og viser dem, hvad det er de skal gøre, når de skriver:1. Tænk på ordet
2. Sig ordet højt og tydeligt
3. Mærk lyden
4. Find bogstavet, som passer til lyden
5. Skriv og læs.Du kan kopiere siden og hænge den op i stor format på stuen eller i klassen. Du kan også laminere den, så børnene kan have den liggende foran sig, mens de skriver.

Studiehæfte 2: Sprog og skrivning

Det er overgangen fra talesproglig til skriftsproglig opmærksomhed, som er i fokus i dette hæfte. Barnets opmærksomheden flyttes fra kun at have fokus på sprogets indhold til også at omfatte sprogets form.

Målet er at sætte den 4-6-årige på sporet af de strategier, der fører det enkelte barn ind i sproget, og som giver det bedste grundlag for at komme godt i gang med at skrive.

I hæftet indgår bl.a. forslag til indhold i mødet for forældrene til de ældste børn i dagtilbuddet og ideer til en uformel registrering af skriftsprogsudviklingen hhv. i 0. og 1. klasse.
Sidste side i hæftet er planchen:
Mærk sproget - skriv og læs!.
Studiehaefte_2_Forside
Mærk sproget

Studiehæfter til Mærk sproget


Vi havde sådan glædet os til at præsentere Mærk sproget – skriv og læs! på Læringsfestival, Skolemesse, kurser og konferencer rundt om i landet. Men det har jo ikke rigtig været muligt.

Under normale omstændigheder ville du også have haft mulighed for at diskutere bogens indhold på dit studie og med dine kolleger. Nu er vi alle henvist til onlinemøder og selvstudier.

Vi har derfor opfundet en ny genre: Studiehæftet.

Studiehæfterne (der kommer 5 i alt) lægger sig tæt op ad bogen og forudsætter, at bogen er læst. Det indeholder noget af det, vi ville have fortalt, hvis vi havde mødt dig, og det indeholder nogle af de opgaver, vi ville have indarbejdet i heldagskurser med udgangspunkt i bogen.

Vores intentioner med hæfterne er således både at udbygge og underbygge bogens pointer og rejse nogle af de reflekterende spørgsmål, som vi forestiller os ville være dukket op i en reel dialog, hvis vi kunne mødes face to face.
Forsider_Maerk_sproget_Studiehaefter

Vil du dele dine refleksioner med os?

Studiehæfterne er både tænkt som en håndsrækning til dig, der vil forsøge at omsætte teorien til din daglige pædagogiske praksis, og til dig, der vil inddrage bogen i dit studieprojekt, hvadenten du er ved at uddanne dig til pædagog, lærer eller læsevejleder.

Ingen af os har prøvet dette format før. Vi har heller ikke erfaringer med en verdensomspændende pandemi og nedlukning af samfundet. Vi har derfor grebet chancen og efter bedste evne forsøgt at udvikle disse studiehæfter. Vi er meget spændte på, hvad du tænker om formatet.

Vi har planlagt i alt 5 studiehæfter, som du frit kan downloade, efterhånden som de bliver færdige i løbet af foråret 2021.

Hvis du har tid og lyst, må du meget gerne dele nogle af dine refleksioner både om form og indhold med os.

Mange venlige hilsner

Jørgen Frost (jorgen.frost@uv.uio.no) og Lis Pøhler (kontakt@poehler.dk)
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet