poehler_logo_mobil
Jeg beklager meget, at jeg fik udsendt et nyhedsbrev med forkert overskrift - men indholdet er såmænd rigtig nok! Jeg håber, I vil tage godt imod bogen.
Mvh
Lis Pøhler
smartstart
Stilladseret skrivning i indskolingen er den tredje bog i vores Smart Start serie, med fagbøger til læreren, der vil gennemføre en balanceret undervisning i indskolingen.
stilladseret_skrivning_splash

Stilladseret skrivning i indskolingen

af Gustaf B. Skar (red.), Marita Byberg Johansen, Iris Hansson Myran, Anne Holten Kvistad og Kathrine Vik Tollaksen.

Oversat og bearbejdet til dansk af Lis Pøhler

Stilladseret skrivning i indskolingen indeholder oplæg til mere end 30
meningsfulde skriveaktiviteter, som er udviklet til at indgå i undervisningen i
indskolingen. Aktiviteterne kan let tilpasses ældre elever.

Målet med hver af aktiviteterne er, at eleverne skal opleve mening, mestring og motivation. Derfor er der til hver aktivitet udarbejdet en kort og konkret vejledning, som kan understøtte den voksnes opgave med at stilladsere elevernes skriveprocesser.

Bogen indeholder desuden et kapitel om den nyeste forskning om skriveudvikling
og -undervisning samt modeltekster, skriveskabeloner, bogstavtavler m.m., som
skal bruges i forbindelse med skriveaktiviteterne.

Sidst med ikke mindst indeholder bogen et værktøj til vurdering af kvaliteten
i elevernes tekster med tilhørende vejledning. Vurderingsværktøjet er – på
baggrund af analyse af 390 elevtekster fra elever i 0.-2. klasse – bearbejdet og
tilpasset det danske skriftsprog, som jo ikke er lige så lydret som det norske.
Vurderingsværktøjet kan give den voksne nyttig information om den enkelte elevs
skriveudvikling.

Bogen bygger på nogle af de skriveaktiviteter, som Skrivesenteret – Nasjonalt
senter for skriveopplæring og skriveforskning (NTNU) gennem mange år har
udviklet for at støtte lærere i arbejdet med skrivning i begynderundervisningen

Bogens forfattere er alle ansat ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU) i Trondheim.

stilladseret_skrivning
Hæftet bog, 168 sider: 500,- kr.
E-bog: 475,- kr.
Priserne er inkl. moms
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet