Dansk Lytteskrivning

Dansk Lytteskrivning er et digitalt læremiddel til ordblinde og andre usikre skribenter på grundskolens mellemtrin og i udskolingen. Dansk Lytteskrivning er også egnet unge i 10. klassecentre, på ordblindeefterskoler og til voksne deltagere i ordblindeundervisning og FVU.

Dansk Lytteskrivning er et skriveprogram, som giver lydstøtte under skrivningen: Man kan høre, hvad man skriver, mens man skriver. Lydstøtten hjælper til at forstå og lære sammenhængen mellem bogstaver og sproglyde, således vil lydstøtten støtte stavningen.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed. Det betyder, at ordblinde godt kan lære at læse og skrive, men de skal bruge meget mere tid og meget mere energi på det, end andre. Ligesom med alt andet, hjælper det at træne – især hvis træningen sker i en meningsfuld sammenhæng.

Med Dansk Lytteskrivning kan den ordblinde skrive tekster, som har betydning for den enkelte. Undervejs i skrivningen får den ordblinde lydstøtte: Når der tastes et bogstav, høres bogstavet, orddelen og ordet, mens der skrives. Den ordblinde kan eksperimentere med valg af bogstaver, indtil ordet lyder, som det ord, den ordblinde havde intentioner om at skrive. Stavning vurderes således ud fra noget, den ordblinde ved i forvejen – nemlig hvordan ordene skal lyde.

Dansk Lytteskrivning gør på sigt brugere bedre til selvstændigt at stave rigtigt: Den ordblinde bliver bedre til at vælge hvilke bogstaver, der skal bruges, for at ordene kan læses og forstås af andre. Under skrivningen får den ordblinde viden om og erfaringer med, hvordan bogstaverne virker i teksten, og bliver således bedre til at skrive uden hjælp. Dansk Lytteskrivning er således ikke et kompenserende program. Det retter fx ikke stave- og skrivefejl. Det giver ikke ordforslag til stavning. Dansk Lytteskrivning øger den ordblindes skriftsproglige kompetencer, således vil den ordblinde også blive bedre til at bruge sine hjælpemidler.

Abonnementspris inkl. moms pr. år:

1 bruger             200,00 DKK
5 brugere            625,00 DKK
10 brugere          875,00 DKK
20 brugere       1.000,00 DKK
30 brugere       1.125,00 DKK
120-brugere      3.000,00 DKK

Programmet kan afvikles via computer, tablet og mobiltelefon via UniLogin.

Abonnementet giver adgang til både Dansk Lytteskrivning, Panda Lytteskriver og Panda Træner.