På grund af stigende omkostninger til drift og vedligeholdelse, ser jeg mig desværre nødsaget til at lukke for Lytteskrivning (Panda Lytteskriver og Dansk Lytteskrivning) pr. 1. august 2023. Det er med stor beklagelse, at jeg er nået til den konklusion, men jeg ser desværre ikke anden udvej.

Fra 1. april 2023 er det derfor ikke længere muligt at tegne nye abonnementer.

Dansk Lytteskrivning

Dansk Lytteskrivning er et digitalt læremiddel til ordblinde og andre usikre skribenter på grundskolens mellemtrin og i udskolingen. Dansk Lytteskrivning er også egnet unge i 10. klassecentre, på ordblindeefterskoler og til voksne deltagere i ordblindeundervisning og FVU.

Dansk Lytteskrivning er et skriveprogram, som giver lydstøtte under skrivningen: Man kan høre, hvad man skriver, mens man skriver. Lydstøtten hjælper til at forstå og lære sammenhængen mellem bogstaver og sproglyde, således vil lydstøtten støtte stavningen.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed. Det betyder, at ordblinde godt kan lære at læse og skrive, men de skal bruge meget mere tid og meget mere energi på det, end andre. Ligesom med alt andet, hjælper det at træne – især hvis træningen sker i en meningsfuld sammenhæng.

Med Dansk Lytteskrivning kan den ordblinde skrive tekster, som har betydning for den enkelte. Undervejs i skrivningen får den ordblinde lydstøtte: Når der tastes et bogstav, høres bogstavet, orddelen og ordet, mens der skrives. Den ordblinde kan eksperimentere med valg af bogstaver, indtil ordet lyder, som det ord, den ordblinde havde intentioner om at skrive. Stavning vurderes således ud fra noget, den ordblinde ved i forvejen – nemlig hvordan ordene skal lyde.

Det er derfor vigtigt, at den lydstøtte og de funktioner, som tilbydes, nøje tilpasses den enkeltes skriftsproglige udvikling. Med Dansk Lytteskrivning – Evaluering kan du afdække kendskabet til bogstavernes navne, bogstavernes standardlyde og færdigheder i stavning af lydrette ord. Ud fra besvarelserne kan du finde den indstilling, som passer bedst til den, som skal lytteskrive.

Dansk Lytteskrivning gør på sigt brugere bedre til selvstændigt at stave rigtigt: Den ordblinde bliver bedre til at vælge hvilke bogstaver, der skal bruges, for at ordene kan læses og forstås af andre. Under skrivningen får den ordblinde viden om og erfaringer med, hvordan bogstaverne virker i teksten, og bliver således bedre til at skrive uden hjælp. Dansk Lytteskrivning er således ikke et kompenserende program. Det retter fx ikke stave- og skrivefejl. Det giver ikke ordforslag til stavning. Dansk Lytteskrivning øger den ordblindes skriftsproglige kompetencer, således vil den ordblinde også blive bedre til at bruge sine hjælpemidler.