Lytteskrivning

Lytteskrivning består af to digitale læremidler: Panda Lytteskriver til brug i indskolingen og Dansk Lytteskrivning til brug for børn, unge og voksne med ordblindhed eller andre læse-skrivevanskeligheder.