Vores 16 bøger er blevet anmeldt på folkeskolen.dk.

Anmelderen skriver bl.a.:

Undertegnede anmelder er både positiv og forbeholden over for “Solstrålebøgerne”. Der er en efterhånden lang tradition for at starte læseundervisning allerede i slutningen af børnehavealderen. Men det er nyt, at der her lægges op til at læse sammen i små bøger og efterhånden lade det glide over i børnenes egen læsning. Der er gode og varierede ideer at hente i læseguiderne, så undervisningen kan fange børnenes interesse, samtidig med at de bringes videre i læseprocessen. De ensformige hæfter vil dog nok kun fange nogle begynderlæsere, der vil mærke, at deres læseevner stiger med arbejdet. De vil finde det fascinerende at kunne læse og forstå og kigge på de flotte illustrationer. Men andre børn vil forvente en større oplevelse, hvis de skal udfordres af at læse. De er vant til hurtige og handlingsmættede film og spil og vil ikke lade sig nøje. Det er et spørgsmål, om den sidstnævnte type har tålmodighed nok til at lade sig fange af den stille humor, som hæfterne også rummer, eller om de stiger af undervejs.

Du kan læse hele anmeldelsen her.

Vi kan ikke være mere enige! Hvis læseguiderne følges slavisk fra side 1-4 ved gennemgangen af alle 16 bøger, så kører de fleste både lærer og elever trætte i processen, men for nogle af de svageste læsere kan det være nødvendigt med så mange repetitioner. Det er heller ikke sikkert, at læreren vælger at gennemgå bøgerne i den rækkefølge, vi har foreslået. Det står heldigvis læreren frit for.

Har du ideer til aktiviteter, kommentarer til bøger eller læseguider, så er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Vores lille forlag har nu to måneder på bagen og trives i bedste velgående – ikke mindst på grund af den fine opbakning, vi har fået fra venner og kolleger på hhv. Facebook og LinkdIn, som i den grad har hjulpet os med at udbrede kendskab til vores eksistens.

Ud over at vi så småt har fået gang i salget af vores 16 titler, så har vi også fået kontakt med 15 skoler, som vil stille deres ekspertise og og tid til rådighed i forhold til at vurdere, om Sunshine Primary Club og Sunshine Bookroom kan fungere som supplerende materiale til engelsk i den danske grundskole. De 15 skoler afprøver materialet for os i perioden januar – april 2019. Det er jo helt fantastisk, at der er nogen, der både kan og vil hjælpe os på den måde.

Vi åbnede forlaget med et introduktionstilbud, hvor vi gav ca. 30% rabat ved køb af mindst 8 bøger med samme titel eller ved køb af en læsepakke (8 forskellige titler på samme trin).: Normalpris er 55 kr. + moms pr. bog – ved brug af introduktionstilbuddet: 39 kr. + moms pr. bog.

Vi har besluttet at forlænge introduktionsperioden, så de, der først får penge på budgettet efter jul, også får mulighed for at komme billigt til bøgerne. Læseguider til bøgerne  – målrettet hhv. undervisningen i børnehaveklassen, undervisningen i dansk som andetsprog eller introduktion til skriftsprog i dagtilbud kan fortsat kvit og frit downloades fra vores hjemmeside.

Hvad 2019 så vil bringe, det vides ikke. Kommentarer til bøgerne, ideer til nye udgivelser og supplerende materialer eller ideer til andre måder at bruge bøgerne på end dem, der er beskrevet i læseguiderne, modtages med glæde. Nisserne her i huset har i hvert fald både grebet og begrebet bøgerne. Vi håber, at børnene i skoler og dagtilbud også vil kunne lide dem.

HAVES: supplerende materiale til engelskundervisningen

Materialet består af:

  • 282 digitale e-bøger til 1.-5. klasse (Sunshine Primary Club)
  • 110 digitale e-bøger til 6.-10. klasse (Sunshine Bookroom)

Alle bøgerne, som har britisk-engelsk voiceover, kan læses på iPad, Samsung tablets,

computere og interaktive whiteboards.

Der er lærervejledninger, aktiviteter og opgaver i tilknytning til bøgerne.

Der er både fiktive og non-fiktive bøger.

SØGES: skoler, som vil afprøve materialet i perioden 15. januar – 15. april 2019

Skolerne forpligter sig til:

  • at mindst 3 lærere eller 3 klasse anvender materialet i mindst 12 lektioner i prøveperioden
  • at tage noter undervejs og fremsende en vurdering ved afslutningen af prøveperioden

Tilmeldingsskema fremsendes senest 7. december 2018 til kontakt@poehler.dk

Vi ønsker at afprøve materialet på så bredt et udsnit af danske skoler, som muligt. VI har samlet set brug for i alt 10 skoler, som dækker hele skoleforløbet. Det er dog ikke et krav, at hver skole skal kunne dække alle klassetrin.

Alle interesserede skoler får en tilbagemelding om mulighed for deltagelse inden jul.

I er naturligvis velkomne til at kontakte os, for yderligere information.

 

Så kom vi i land med de sidste guider! Denne gang er det læseguider til brug i dagtilbuddene. Læseguiderne til de første bøger har fokus på at lære børnene om forside, bagside og læseretning, men langsomt lærer børnene fx også at udpege enkeltord og pege på ord, mens de læser.

Til hver bog er endvidere ideer til fortælle-, mime- eller tegneopgaver med udgangspunkt i bogens tema og ordforrråd.

Til mange af læseguiderne anvendes brikker fra puslehistorierne.

 

           

“Duer bøgerne til elever med dansk som andetsprog?” er vi blevet spurgt. Og ja, det gør de! Bøger, som er skrevet i et godt og mundret sprog, er egnede til elever med dansk som andetsprog under forudsætning af, at den undervisning, bøgerne indgår i, er hensigtsmæssigt tilrettelagt efter målgruppen.

Vi har udarbejdet læseguider til bøgerne målrettet undervisningen af 5-9-årige elever med dansk som andetsprog. Det er den balancerede læseundervisning, som ligger til grund for læseguiderne, hvor forståelse af ord og begreber vægtes særligt højt. Læseguiderne er til fri download.

 

         

Vi har udarbejdet en detaljeret læseguide med inspiration til, hvordan du – sammen med dine elever i børnehaveklassen  – kan arbejde med hver af de 16 bøger tre gange:

  1. gang introduceres bogen
  2. gang arbejdes med fokusområder som fx udvalgte bogstaver eller ord
  3. gang bruges bogen som udgangspunkt for en skriveopgave.

Vi har valgt en rækkefølge til præsentation af bøgerne. Der vil i guiderne fra tid til anden blive trukket tråde tilbage til de bøger, som allerede er gennemgået, således at det, der er lært i arbejdet med én bog, bliver repeteret og bragt i anvendelse igen i en efterfølgende bog.  Til hver bog er der forslag til, hvordan du kan arbejde med udvalgte aspekter af de fem kompetenceområder

Læseguiderne til bøgerne på hhv. Trin 1 og Trin 2 er til fri download. Læseguider målrettet undervisning i dansk som andetsprog og læseguider målrettet dagtilbud vil være til download senest 15. november 2018.

 

        

I dag ankom alle bøgerne – de vejede tilsammen 788 kg, så vi fik styrketrænet, for bøgerne skulle jo ind på lageret, så de er klar til at blive sendt videre!

Vi slog åbning af forlaget op på Facebook i går, og i løbet af det første døgn er vi nået ud til over 4000 personer, og vi har fået mange likes og mange personlige hilsner. Tusind tak til alle jer, der har liket, videresendt og delt nyheden om vores lille forlag. Det er ret overvældende.

Nu er vi spændt på at høre, hvad I mener om bøgerne! I kan jo starte med at kigge på den non-fiktive fortælling Jeg finder… , som hører til Trin 1, og den fiktive fortælling Jeg danser med en abe, som hører til Trin 2.

Rigtig god efterårsferie til alle!

            

 

Vi er ved at få de sidste detaljer på plads, før forlaget kan åbne for salg af bøger til en balanceret læseundervisning fra start. Bøgerne er blevet testet af læsevejledere og elever i Rudersdal Kommune og sendt til tryk. Lageret er klar til at tage imod bøgerne, vi er parate til at starte salget og kan konstatere, at der er balance i bøgerne fra start!

De første bøger kan leveres efter efterårsferien. Der er ialt 16 titler.

Klik hvis du vil have yderligere information: