Panda Lytteskriver

Panda Lytteskriver er udviklet til at understøtte elevernes skriftsprogsudvikling i skolens yngste klasser, men har også vist sig anvendelig for elever på mellemtrinnet med læse-skrivevanskeligheder. Panda Lytteskriver er et læringsprogram, som bygger på metoden Lytteskrivning. Målet med Lytteskrivning er at øge elevernes viden om bogstaverne, deres betingede udtaler og stavemønstre. Panda Lytteskriver er udviklet med henblik på brug i almenundervisningen.

Panda Lytteskriver kan således bruges i alle skrivesituationer. Lige fra elevernes første børnestavning og opdagende skrivning til eleverne bliver sikre stavere.

I appen Panda Lytteskriver findes også hjælpeprogrammet Panda Træner. Her kan eleverne arbejde systematisk med bogstaver, bogstavlyde, syntese og stavetræning. Panda Træner evaluerer elevens kompetencer og angiver, hvordan Panda Lytteskriver indstilles bedst muligt til den enkelte elev. Panda Træner kan således kun anvendes på tablet og telefoner.

Panda Lytteskriver giver løbende lydstøtte, mens eleven skriver, og kan også optage tale, når programmet afvikles på computer. Panda Lytteskriver giver lydstøtte på fire niveauer svarende til fire forskellige faser i elevernes skriftsproglige udvikling:


Eleven får auditiv feedback i form af bogstavets navn. Med lydoptageren kan eleven fastholde sin tekst ved at indtale det, han/hun har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.


Eleven får auditiv feedback i form af bogstavets standardlyd. Når Lytteskriver bruges på computer, kan eleven med lydoptageren fastholde sin tekst ved at indtale det, han/hun har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.


Eleven får auditiv feedback i form af bogstavets standardlyd og kan høre hele ordet oplæst ved at dobbeltklikke på ordet.

Eleven får auditiv feedback, hvor ordet oplæses løbende, mens der skrives. Enkeltord oplæses ved dobbeltklik både på ord og sætninger. I Google Docs versionen er Lytteskriver desuden udstyret med en ”tale til tekst” funktion: Hvis eleven har brug for hjælp til stavningen, kan ordet indtales til computerens interne mikrofon – hvorefter det bliver skrevet.

Til Panda Lytteskrivning er udarbejdet både en didaktisk vejledning og en betjeningsvejledning.