På grund af stigende omkostninger til drift og vedligeholdelse, ser jeg mig desværre nødsaget til at lukke for Lytteskrivning (Panda Lytteskriver og Dansk Lytteskrivning) pr. 1. august 2023. Det er med stor beklagelse, at jeg er nået til den konklusion, men jeg ser desværre ikke anden udvej.

Fra 1. april 2023 er det derfor ikke længere muligt at tegne nye abonnementer.

Panda Lytteskriver

Panda Lytteskriver er et digitalt læremiddel, som understøtter elevernes skriftsprogsudvikling i skolens yngste klasser.

Panda Lytteskriver er et læringsprogram, som bygger på metoden Lytteskrivning. Lytteskrivning er en metode til skriftsprogsundervisning af elever i indskolingen. Til ældre ordblinde elever og andre usikre læsere anbefales Dansk Lytteskrivning. Panda Lytteskriver kan bruges fra elevernes første børnestavning, til de bliver sikre stavere.

Panda Lytteskriver er en web-app, som kan tilgås fra alle almindelige browsere. Panda Lytteskriver kan bruges på computere, tablets og Chromebooks.

Når eleverne lytteskriver, får de lydstøtte under skrivningen. De bliver bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver.

Panda Lytteskriver stilladserer elevernes kodning. De opsamler viden om bogstaver, sproglyde, bogstavernes betingede udtaler og stavemåder, mens de skriver meningsfulde og funktionelle tekster.

Det er vigtigt, at den lydstøtte og de funktioner, som eleven tilbydes, passer til den fase i den skriftsproglige udvikling, som eleven aktuelt befinder sig i. Med Panda Lytteskriver – Evaluering kan du afdække elevernes kendskab til bogstavernes navne, bogstavernes standardlyde og elevens færdighed i stavning af lydrette ord. Ud fra elevernes besvarelse kan du finde den indstilling, som passer bedst til den enkelte elev, som skal lytteskrive.

Med Egern-indstillingen får eleven lydstøtte i form af bogstavets navn. Med lydoptageren kan eleven fastholde sin tekst ved at indtale det, han har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.

Med Delfin-indstillingen får eleven lydstøtte i form af bogstavets standardlyd. Også her kan eleven med lydoptageren fastholde sin tekst ved at indtale det, han har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.

Med Giraf-indstillingen får eleven bogstavets standardlyd som lydstøtte. Men her kan eleven også få oplæst enkelte ord ved at dobbeltklikke på dem. På den måde kan eleven vurdere sine staveforsøg ud fra noget, som eleven allerede ved i forvejen: Hvordan ordet skal lyde?

Med Panda-indstillingen får eleven løbende oplæsning som lydstøtte. Ved løbende oplæsning opsamles og oplæses de enkelte sproglyde og orddele under skrivningen. Det er ikke alene bogstavernes standardlyde, eleverne hører, men også bogstavernes betingede udtaler. Eleven kan få oplæst ord og sætninger.