Panda Lytteskriver

Panda Lytteskriver er et digitalt læremiddel, som understøtter elevernes skriftsprogsudvikling i skolens yngste klasser.

Panda Lytteskriver er et læringsprogram, som bygger på metoden Lytteskrivning. Lytteskrivning er en metode til skriftsprogsundervisning af elever i indskolingen. Til ældre ordblinde elever og andre usikre læsere anbefales Dansk Lytteskrivning. Panda Lytteskriver kan bruges fra elevernes første børnestavning, til de bliver sikre stavere.

Panda Lytteskriver er en web-app, som kan tilgås fra alle almindelige browsere. Panda Lytteskriver kan bruges på computere, tablets og Chromebooks.

Når eleverne lytteskriver, får de lydstøtte under skrivningen. De bliver bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver.

Panda Lytteskriver stilladserer elevernes kodning. De opsamler viden om bogstaver, sproglyde, bogstavernes betingede udtaler og stavemåder, mens de skriver meningsfulde og funktionelle tekster.

Det er vigtigt, at den lydstøtte og de funktioner, som eleven tilbydes, passer til den fase i den skriftsproglige udvikling, som eleven aktuelt befinder sig i. Med Panda Lytteskriver – Evaluering kan du afdække elevernes kendskab til bogstavernes navne, bogstavernes standardlyde og elevens færdighed i stavning af lydrette ord. Ud fra elevernes besvarelse kan du finde den indstilling, som passer bedst til den enkelte elev, som skal lytteskrive.

Med Egern-indstillingen får eleven lydstøtte i form af bogstavets navn. Med lydoptageren kan eleven fastholde sin tekst ved at indtale det, han har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.

Med Delfin-indstillingen får eleven lydstøtte i form af bogstavets standardlyd. Også her kan eleven med lydoptageren fastholde sin tekst ved at indtale det, han har skrevet. Eleven kan også indtale teksten, før skrivningen går i gang, og afspille den igen, når der er brug for det.

Med Giraf-indstillingen får eleven bogstavets standardlyd som lydstøtte. Men her kan eleven også få oplæst enkelte ord ved at dobbeltklikke på dem. På den måde kan eleven vurdere sine staveforsøg ud fra noget, som eleven allerede ved i forvejen: Hvordan ordet skal lyde?

Med Panda-indstillingen får eleven løbende oplæsning som lydstøtte. Ved løbende oplæsning opsamles og oplæses de enkelte sproglyde og orddele under skrivningen. Det er ikke alene bogstavernes standardlyde, eleverne hører, men også bogstavernes betingede udtaler. Eleven kan få oplæst ord og sætninger.

Der er udarbejdet to vejledninger til Panda Lytteskriver

Stilladseret lytteskrivning er en trin-for-trin-vejledning til dig, som for første gang vil bruge Panda Lytteskriver i din undervisning. Du får inspiration til, hvordan du kan forberede og gennemføre meningsfulde og funktionelle skriveaktiviteter med Panda Lytteskriver.

Didaktisk vejledning til Panda Lytteskriver er til dig, som gerne vil bag om selve programmet og have indsigt i de lærings- og skriftsprogsteorier, som programmet bygger på.

Abonnementspris inkl. moms pr. år:

1 bruger             200,00 DKK
5 brugere            625,00 DKK
10 brugere          875,00 DKK
20 brugere       1.000,00 DKK
30 brugere       1.125,00 DKK
120-brugere      3.000,00 DKK

Man kan tilgå programmet via UniLogin, MitId eller NemId. Programmet kan afvikles via computer, tablet og mobiltelefon.

Programmet kan afvikles via computer, tablet og mobiltelefon via UniLogin

Abonnementet giver adgang til både Dansk Lytteskrivning og Panda Lytteskriver.