Sunshine Bookroom (3.-6. klasse)

Sunshine Bookroom indeholder de sværeste bøger i Sunshine Library og henvender sig primært til elever i 3.-6. klasse, alt afhængig af elevgruppen ofte også til ældre elever. Sunshine Bookroom indeholder 110 fiktive og non-fiktive e-bøger opdelt efter sværhedsgrad (Level 20-30).

Sunshine Bookroom er endvidere velegnet til elever i læse- og skrivevanskeligheder, idet alle tekster er indlæst på britisk-engelsk.

Eleverne har mulighed for
  • høre hele bogen oplæst
  • at lytte til en sætning og efterfølgende selv oplæse den
  • at oplæse en sætning og efterfølgende høre den oplæst på britisk-engelsk

Bøgerne på Level 20-23 er på 24 sider. Fra Level 24 bliver bøgerne gradvist længere og opdelt i kapitler. De længste bøger er på 48 sider. Der er både fiktive og non-fiktive bøger på alle niveauer.

Når en bog er læst, kan eleven arbejde med de tre aktiviteter, som er knyttet til indholdet i det læste:

  • Writing: Hvor eleven selvstændigt skal formulere sig på engelsk
  • Thinking: Hvor eleven skal besvare spørgsmål til teksten
  • Recording: Hvor eleven kan optage egen oplæsning af teksten – eller dele af teksten. Eleven kan lytte til egen oplæsning og evt. indlæse teksten en gang til.
Læreren kan
  • se elevens besvarelser af aktiviteterne
  • lytte til elevens oplæsning af (dele af) teksten
  • give eleven skriftlig feedback
Sunshine Bookroom
  • udvikler elevernes viden om verden via faktabøger
  • giver eleverne mulighed selvstændigt både at læse, skrive, tale og lytte til engelsk hvor som helst og når som helst
  • gemmer data selv om eleven arbejde offline
  • giver læreren mulighed for løbende at følge elevens arbejde og give feedback
Kom godt i gang

Du kan frit hente vejledninger på dansk:

Køb adgang

Gå til Sunshine Bookroom

Videoguider mm. (på engelsk)

Hent app’en

Fungerer kun til tablet – ikke til smartphone.

Hent i Google Play