Dansk Lytteskrivning

Dansk Lytteskrivning er et digitalt læremiddel til ordblinde og andre usikre skribenter på grundskolens mellemtrin og i udskolingen. Dansk Lytteskrivning er også egnet unge i 10. klassecentre, på ordblindeefterskoler og til voksne deltagere i ordblindeundervisning og FVU.