poehler_logo_mobil
16 lærere fra ni skoler fordelt over fire regioner har i perioden 15. januar - 15. april 2019 afprøvert de to sites: Sunsshine Primary Club og Sunshine Bookroom for os. Skolerne dækker både små landsbyskoler og store byskoler, skoler i områder med høj social status og skoler i mere belastede områder. Der indgår også en specialskole, skoler med specialklasser samt skoler med fokus på inklusion af elever med dysleksi og elever med ADHD. Så selv om skolerne ikke er repræsentativt udvalgt, og selv om der kun er ni skoler, så må de siges at dække folkeskolen ret bredt.

Du kan frit downloade evalueringsrapporten her.


I evalueringsskemaet giver lærerne oplysninger om egen undervisningserfaring og angiver, hvordan de har sat sig ind i materialet. Desuden har de skrevet logbog for de 12 lektioner, som jeg ønskede de skulle bruge på afprøvningen, og så er de blevet bedt om at holde særligt fokus på tre elever: en fagligt meget dygtig, en gennemsnitlig og en svag elev – vurderet i forhold til det faglige niveau i resten af klassen. Lærerne skulle beskrive de tre elevers forudsætninger, inden de startede med at anvende materialerne, og efterfølgende beskrive hvordan materialet har fungeret i forhold til netop disse tre elever.

Stor tilfredshed med materialet

Helt overordnet udtrykkes stor tilfredshed fra både lærere og elever. Det har været motiverende og engagerende for eleverne at kunne læse, lytte, tale og skrive engelsk på det niveau, som passer til den enkelte. Alle tekster kan høres med britisk-engelsk voiceover, eleverne kan optage egen oplæsning af teksterne, og læreren kan via monitoreringssiden lytte til og give feedback til elevernes oplæsning. Såvel de dygtigste, som de svageste elever har i langt de fleste tilfælde fået udbytte af at arbejde med Sunshine Library, dog har nogle af de elever, som i forvejen taler flydende engelsk, hurtigt haft brug for andre materialer

Deltagende skoler
Til dig, som får lyst til at kigge med
Måske kan du bruge Sunshine Library i din engelskundervisning næste skoleår?
Du kan tegne 30 dages gratis prøveabonnement https://poehler.dk/shop/r.
Det koster 300 kr. ekskl. moms pr. år for adgang til 30 elever og lærerens monitoreringsværktøj.Lis Pøhler
1. august 2019
Poehler-blue_vippe
facebook 
footer_nyhedsbrev
MailPoet