Forlaget Pøhler

Balanceret læse- og skriveundervisning

Vi udgiver bøger og undervisningsmaterialer, som er målrettet til en balanceret læse- og skriveundervisning i de første skoleår, det vil sige en undervisning, der rummer en balanceret vægtning af afkodnings- og indholdsorienterede elementer. Derfor er der i forlagets logo en vippe i fuldstændig balance. Denne tilgang til læseundervisningen afspejler sig både i bøgernes indhold og i de læseguider, som vi har udarbejdet til hver enkelt bog.

Sunshine Library

Vi sælger også abonnementer til Sunshine Library, som består af to sites: Sunshine Primary Club og Sunshine Bookroom med tilsammen 410 fiktive og non-fiktive bøger fordelt på 30 levels. Sunshine Library et supplement til undervisningen i engelsk i 1.-6. klasse. Der er britisk-engelsk voiceover til alle tekster, derfor er Sunshine Library særdeles velegnet til elever i læse- og skrivevanskeligheder.

Den balancerede tilgang til undervisningen er også fastholdt i Sunshine Library, hvor eleverne både lytter, læser, skriver og taler engelsk med udgangspunkt i bøgerne.