Forlaget Pøhler

Balanceret læse- og skriveundervisning

Vi udgiver bøger og undervisningsmaterialer, som primært er målrettet til en balanceret læse- og skriveundervisning i de første skoleår, det vil sige en undervisning, der rummer en balanceret vægtning af afkodnings- og indholdsorienterede elementer. Derfor er der i forlagets logo en vippe i fuldstændig balance. Denne tilgang til læseundervisningen afspejler sig både i bøgernes indhold og i de læseguider, som vi har udarbejdet til hver enkelt bog.

SMART START

SMART START er en fagbogsserie til læreren med inspiration til en balanceret læse- og skriveundervisning i de første skoleår.

Sunshine Online

Sunshine Online er et alsidigt digitalt literacyprogram til engelskundervisningen for elever med ordblindhed – og alle andre, der skal lære engelsk.

Dyr i nød

Dyr i nød-serien består af otte bøger om dyr, som af forskellige grunde har brug for særlig omsorg, og om de børn og voksne, som tager omsorgen på sig. Lix 15-20. Omfattende lærervejledning og mange aktivitetsark til hver bog.

Solstrålebøger

Solstrålebøgerne består af 48 bøger , som er fordelt på 6 trin. Der er  8 titler til hvert trin. Bøgerne henvender sig primært til de 5-8-årige og kan derfor anvendes i dagtilbud, i børnehaveklasser, som frilæsning i 1. og 2. klasse samt  i den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning. Der er læseguider, puslehistorier og aktivitetsark til bøgerne.