Forlaget Pøhler

Balanceret læse- og skriveundervisning

Vi udgiver bøger og undervisningsmaterialer, som er målrettet til en balanceret læse- og skriveundervisning i de første skoleår, det vil sige en undervisning, der rummer en balanceret vægtning af afkodnings- og indholdsorienterede elementer. Derfor er der i forlagets logo en vippe i fuldstændig balance. Denne tilgang til læseundervisningen afspejler sig både i bøgernes indhold og i de læseguider, som vi har udarbejdet til hver enkelt bog.