Guided Reading

Guided Reading i indskolingen – en håndbog er den første samlede danske beskrivelse af undervisningsmetoden, som i stadigt større omfang har fundet fodfæste i mange af vores skoler.

 Guided Reading i indskolingen – en håndbog er skrevet af Wenche Kortbæk og Lisbeth Skov Thorsen, som begge både har praktisk og teoretisk erfaring med Guided Reading, og det er med udgangspunkt i disse erfaringer, at bogen er skrevet. Læseren guides stille og roligt igennem, hvad Guided Reading helt konkret er – praktisk og teoretisk. Bogen indeholder således en række praksisfortællinger: Sådan gør vi , dernæst: Hvorfor gør vi, som vi gør? I smagsprøven herunder kan du se et eksempel på en sådan prasisfortælling. Fortællingerne skulle gerne skabe gode billeder på nethinden, dertil kommer, at bogen også er rigt illustreret, så den fremstår både levende og visuel.

Bogens bagside illustrerer, hvordan hver eneste Guided Reading session er bygget op af ni 9 aktiviteter, hvad enten der arbejdes med en let bog eller til en svær bog. Aktiviteternes sværhedsgrad øges, i takt med at bøgernes sværhedsgrad øges.

Guided Reading-metoden tager altid afsæt i de gode historier. Eleverne præsenteres for et rigt tekstunivers, hvor samtalerne og refleksionerne om de læste bøger er hjertet i undervisningen. Derfor møder begynderlæseren i Guided Reading bøger, der giver mulighed for samtale og refleksion. På denne måde bliver Guided Reading en vedkommende undervisning, der skaber motivation og læselyst for alle elever.

Guided Reading er differentieret og systematisk undervisning; både for de elever, der kommer hurtigt i gang, og for de elever, der kæmper med læsningen Bogens primære målgruppe er således undervisere i indskolingen. Undervisere dækker her bredt: I Guided Reading kan forskellige faggrupper undervise, det kan fx være børnehaveklasseledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere fra SFO, lærere, læsevejledere og faglærere. Vi håber også, at bogen finder vej til både lærer- og pædagogstuderende, som er optaget af at diskutere, hvordan begynderundervisningen i læsning og skrivning kan gribes an.

Wenche Kortbæk 

Jeg hedder Wenche Kortbæk og arbejder på Holte Skole i Rudersdal Kommune som læsevejleder. Jeg holder kurser og foredrag om Guided Reading rundtom i landet. Jeg er uddannet lærer fra Aalborg Seminarium og har en læsevejleder-uddannelse.

Lisbeth Skov Thorsen

Jeg hedder Lisbeth Skov Thorsen og arbejder som læsekonsulent i Rudersdal Kommune. Jeg holder kurser og foredrag om Guided Reading rundtom i landet. Jeg er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium, har en diplomuddannelse i Læsningen og skrivningens didaktik og master i Organisatorisk coaching og læring.