Læseguider

Til alle Solstrålebøgerne har vi udarbejdet Læseguider, som du frit kan downloade.

  • Læseguiderne til trin 1 og 2 er meget detaljeret og målrettet forskellige børne- og elevgrupper.
  • Læseguiderne til trin 3 og 4 kortere og indeholder i højere grad bare stikord og ideer til, hvordan du kan arbejde med bøgerne. Vi regner nemlig med, at du nu er så godt hjemme i den balancerede læseundervisning, at du har fundet din egen stil.

Download læseguider

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Du kan også finde inspiration til undervisning i faglige fokusområder på omslagets inderside.

I læseguiderne er der forslag til, hvordan du kan prioritere dit fokus i arbejdet med den balancerede læseundervisnings fem kompetenceområder:

  • Sproglig opmærksomhed
  • Fonologisk opmærksomhed
  • Ordforråd
  • Forståelse
  • Automatisering

Alt efter hvilken børne-/elevgruppe man arbejder med, kan de fem områder prioriteres forskelligt. Forståelse af teksten er essentiel, men i forhold til de fire andre kompetenceområder vil der være forskellige primære fokusområder:

For børn i dagtilbud bør der primært være fokus på begyndende sproglig opmærksomhed.

For børnehaveklassebørn bør der primært være fokus på sproglig og fonologisk opmærksomhed.

For elever med dansk som andetsprog bør der primært være fokus på ordforråd.