Læseguider

Til alle Solstrålebøgerne har vi udarbejdet Læseguider:

 • Læseguiderne til trin 1 og 2 er meget detaljeret og målrettet forskellige børne- og elevgrupper.
 • Læseguiderne til trin 3 -6 kortere og indeholder i højere grad bare stikord og ideer til, hvordan du kan arbejde med bøgerne. Vi regner nemlig med, at du nu er så godt hjemme i den balancerede læseundervisning, at du har fundet din egen stil.

Supplerende materialer til Læseguiderne

 • Puslehistorier til bøgerne på trin 1-4
  Til hver bog er udarbejdet et ark med billeder og som kan understøtte elevernes genkendelse af ord og tegn i teksterne og den første skrivning. I læseguiderne er der ideer til, hvordan puslehistorier kan anvendes i undervisningen. Puslehistorier til de enkelte bøger kan downloades herunder.
 • Aktivitetsark til bøgerne på trin 5-6
  Til hver bog er udarbejdet et aktivitetsark med opgaver i ordgenkendelse, skrivning og tekstforståelse. Til bøgerne på trin 6 fokuseres yderligere på brug tegnene i teksten. Desuden er der til hver bog udvalgt en sætning, som kan klippes op som puslehistorie. Aktivitetsark til de enkelte bøger kan downloades herunder.
 • Inspiration til indhold i den balancerede læseundervisning
  På indersiden af omslagene er der i hver bog en oversigt med ideer til fokusområder i forhold til de fem komptetenceområder i den balancerede læseundervisning, herunder også oversigt over hvilke af de 120 ord (se oversigt herunder), som indgår i bogen.

Download læseguider