Læseguider

Til alle Solstrålebøgerne har vi udarbejdet Læseguider, som du frit kan downloade.

Læseguiderne er målrettet forskellige børne- og elevgrupper:

 • børn i dagtilbud
 • elever i børnehaveklassen
 • elever med dansk som andetsprog

Download læseguider

Trin 1

Læseguider børnehaveklassen

Læseguider dansk som andetsprog

Læseguider dagtilbud

Trin 2

Du kan også finde inspiration til undervisning i faglige fokusområder på omslagets inderside.

Læseguiderne lægger op til, at du læser med 4-8 børn ad gangen, og at du arbejder med hver bog tre gange.
Ideelt set skal du arbejde med bogen tre på hinanden følgende dage.

 1. gang introduceres bogen
 2. gang går du i dybden med et kompetenceområde
 3. gang bruges bogen som udgangspunkt for en tegne-/skriveopgave.

I læseguiderne er der forslag til, hvordan du i forhold til den konkrete målgruppe kan prioritere dit fokus i arbejdet med de fem kompetenceområder:

 • Sproglig opmærksomhed
 • Fonologisk opmærksomhed
 • Ordforråd
 • Forståelse
 • Automatisering

Ideer til indhold på de fem kompetenceområder fremgår af indersiden af omslaget på hver bog, og de fem områder går igen i Læseguiderne, men de er ikke altid udspecificeret. På forsiden af hver Læseguide kan du se, hvilke fokusområder vi har udvalgt til den enkelte bog.

Forståelse af teksten er essentiel for alle, mens der i forhold til de fire andre områder er forskellige primære fokusområder:

For børn i dagtilbuder der primært fokus på begyndende sproglig opmærksomhed.

For børnehaveklassebørn er der primært fokus på sproglig og fonologisk opmærksomhed.

For elever med dansk som andetsprog er der primært fokus på ordforråd.