Stilladseret skrivning i indskolingen

Af Gustaf B. Skar (red.), Marita Byberg Johansen, Iris Hansson Myran, Anne Holten Kvistad og Kathrine Vik Tollaksen.

Oversat og bearbejdet til dansk af Lis Pøhler.

Stilladseret skrivning i indskolingen bygger på nogle af de skriveaktiviteter, som Skrivesenteret – Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (NTNU) gennem mange år har udviklet for at støtte lærere i arbejdet med skrivning i indskolingsårene. Skriveaktiviteterne, som både er rettet mod danskundervisningen og undervisningen i natur/teknologi, sigter mod, at alle elever får mulighed for at opleve både mening, mestring og motivation i skriveprocessen.

Hvis en skriveaktivitet skal fungere i undervisningen, skal læreren ikke kun vide noget om skriveudvikling og skriveundervisning. Læreren skal også kunne give hensigtsmæssig og målrettet respons til eleven både under og efter skrivningen. Bogen består derfor af fire dele:

  • En indledende artikel om, hvad forskningen siger om skriveudvikling og skriveundervisning
  • Råd om bogstavindlæring samt om planlægning og gennemførelse af holistiske skriveprocesser
  • Oplæg til mere end 30 skriveaktiviteter med tilhørende kopiark
  • Et vurderingsværktøj med dertilhørende 40 eksempeltekster.

Vurderingsværktøjet er udviklet på baggrund af analyse af 390 danske elevtekster, som blev indsamlet i juni 2021. Teksterne er fra elever i 0., 1, og 2. klasse. Ud fra de mange tekster er udvalgt 40 eksempeltekster, som illustrerer vurderingsværktøjets 8 kategorier og 5 niveauer.

Bogen er primært skrevet til aktive lærere og pædagoger i indskolingen, som gerne vil sætte skub i elevernes skriveudvikling helt fra start. Bogen vil også være relevant for lærer- og pædagogstuderende, læsevejledere og danskvejledere