Solstrålebøger

Foreløbig har vi udgivet 16 solstrålebøger: 8 bøger til trin 1 og 8 bøger til trin 2.

Bøgerne henvender sig primært til de 5-8-årige og kan derfor anvendes i dagtilbud, i børnehaveklasser, som frilæsning i 1. og 2. klasse samt  i den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning.

Til alle bøgerne er udarbejdet læseguider til inspiration i arbejdet med bøgerne sammen med

 • børn i dagtilbud
 • elever i børnehaveklassen
 • elever med dansk som andetsprog

Solstrålebøger

Foreløbig har vi udgivet 16 solstrålebøger: 8 bøger til trin 1 og 8 bøger til trin 2.

Bøgerne henvender sig primært til de 5-8 årige og kan derfor anvendes i dagtilbud, i børnehaveklasser, som frilæsning i 1. og 2. klasse samt  i den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning.

Til alle bøgerne er udarbejdet læseguider til inspiration i arbejdet med bøgerne sammen med

 • børn i dagtilbud
 • elever i børnehaveklassen
 • elever med dansk som andetsprog

Bøgerne til trin 1 har som regel kun en linje på hver side. Der er en fast sætningsstruktur, hvor kun et eller to ord udskiftes på hver side. Undtaget dog den allersidste side, hvor bogens pointe kommer frem.

Bøgerne til trin 2 har som regel to linjer på hver side. Også her er der fast sætningsstrukturer med udskiftning af to eller tre ord pr. side – igen er sidste side en undtagelse.

Indhold

Bøgerne indeholder mundrette tekster, med en sammenhængende handling: de har både en begyndelse og en slutning. Temaerne er kendte for de 5-8-årige børn, og de kan give anledning til mange samtaler. Der er både fiktive og ikke fiktive bøger.

Bøgerne er bygget op af gentagne sætningsstrukturer (3-8 ord pr. side). Sætninger er korte og forudsigelige med illustrationer, som understøtter og matcher teksten. Der er en illustration til hver tekstside.

Kompetenceområder

Fra forskningen ved vi, at der er fem kompetenceområder, som alle skal medinddrages i den balancerede begynderlæseundervisning:

 • Sproglig opmærksomhed
  hvor fokus flyttes fra sprogets indhold til sprogets form, og hvor barnet udvikler færdigheder i at høre, identificere og manipulere med lydene (fonemerne) i det talte sprog.
 • Fonologisk opmærksomhed
  hvor barnet lære at forstå sammenhængen med de skrevne bogstaver (grafemerne) og lydene (fonemerne).
 • Ordforråd
  hvor barnets viden om og kendskab til ord og ordenes betydning udvikles. Det gælder både indholdsord og hyppigt forekommende ord.
 • Forståelse
  hvor barnets forhåndskendskab til såvel tema, ord som genre inddrages for at skabe mening i teksten.
 • Automatisering
  hvor barnets færdigheder i at læse flydende med både præcision og intonation understøttes.

At arbejde med bøgerne

indersiden af bøgernes omslag er der ideer til arbejdet med disse fem områder. Men man kan ikke nå det hele hver gang. Det er nødvendigt med en prioritering.

I de læseguider, som vi har udarbejdet, er der ideer til, hvordan der kan prioriteres og arbejdes med den enkelte bog i forhold til forskellige målgrupper: børn i dagtilbud, elever i børnehaveklassen og elever med dansk som andetsprog. Bøgerne er også anvendelige i den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning i 1. og 2. klasse. Her kan oversigten i bogen være inspirationskilde til tilrettelæggelse af undervisningen.