To lærere – mange muligheder

Udnyt potentialet ved at være to i samarbejdet om læse-og skriveundervisningen

Af Oddny Judith Solheim, Aslaug Fodstad Gourvennec og Erin M. McTigue
Oversat og bearbejdet af Lis Pøhler

To lærere – mange muligheder. Udnyt potentialet ved at at være to i læse- og skriveundervisningen er en let tilgængelig og praktisk anvendelig guide til alle, som vil have endnu større udbytte af at være to voksne i undervisningen.

Bogen indeholder 5 guider til brug for kvalificering af samarbejdet – både før tolærerordningen træder i kraft og undervejs i hele forløbet: En tolærer-ordning kan føre til øget læringsudbytte for eleverne, hvis den fra ledelsens side er hensigts-mæssigt faciliteret, og hvis begge lærere tager imod en invitation til et reelt samarbejde.

En tolærerordning giver øget spillerum for tilrettelæggelse af undervisning, men garanterer i sig selv ikke en forandring.

Bogen tager sit afsæt i tre store norske forskningsprojekter: Two Teachers, 1:1 og Evaluering af Norm for lærertæthed, og samler op på resulaterne af den nyeste forskning om tolærerordninger.

Et resume af resultaterne fra de tre projekter indgår i bogen.

Bogen henvender til pædagoger, lærere, læsevejledere og ledelser.

Køb noteringsark i A4-format til bogens fem guider (Download PDF)

Har du købt bogen, er der fri adgang til download af noteringsark i A4-format via QR-koden i bogen.